Stop Smog to pilotażowy projekt polegający na dofinansowaniach termomodernizacji budynków i wymiany źródeł ciepła

2019-10-18

Warto nadmienić, że program skierowany jest szczególnie do osób fizycznych, które są właścicielami domów jednorodzinnych. - Na ten program przeznaczamy ponad 100 mld zł, na wsparcie finansowe i to w wysokości do 90 proc. Smog to połączenie niekorzystnych warunków pogodowych i dużej ilości zanieczyszczeń z kominów gospodarstw domowych. Stop Smog http://dpf-warszawa.pl/ to pilotażowy projekt polegający na dofinansowaniach termomodernizacji budynków i wymiany źródeł ciepła. Będziemy chcieli w dalszym ciągu program kontynuować. Doskonale sprawdził się realizowany dotychczas program PONE, zakładający wymianę źródła ciepła na nowsze spełniające wymogi w zakresie efektywności i czystości spalania. – Smog to wielki problem nie tylko Polski, ale i Europy. – Z pewnością program w przekazanej wersji jest nie do przyjęcia, zwłaszcza dla miast naszego regionu. Z inicjatywy rządu startuje pilotażowy program wsparcia termomodernizacji budynków mieszkalnych dla najmniej zamożnych obywateli. Według wcześniejszych zapowiedzi cały program termomodernizacji w 23 gminach ma kosztować. Rząd zapowiedział przeznaczenie 180 milionów złotych na pilotażowy program termomodernizacji domów jednorodzinnych, który na razie obejmie pojedyncze gminy w Małopolsce i na Śląsku. Internauci rybniccy rozsyłają oskarżycielskie memy, a politycy żwawo krytykują na starcie cały rządowy Stop-Smog. Jak dodał, program “Stop smog” to pierwszy, “milowy” krok na drodze do tego celu. Od ekologicznych efektów osiągniętych w Skawinie zależeć będzie, czy program znajdzie kontynuację w takiej formule w całej Polsce. Sosnowiec i Rybnik, których program „Smog stop” nie obejmuje. Rządowy program zakłada, że mieszkańcy mniejszych miast będą mogli starać się o 70-procentowe dopłaty do termomodernizacji ich domów. Smog zabija ponad 3 mln ludzi rocznie na całym świecie. Smog jest nienaturalną mgłą, która powstaje wskutek działalności człowieka. Smog londyński występuje zazwyczaj w sezonie grzewczym (na przełomie października do marca) - wówczas występują największe stężenia szkodliwych pyłów. Zaznaczył, że na program przeznaczono ponad 100 mld zł. Rząd chce przeznaczyć 180 mln na pilotażowy program termomodernizacyjny. Dodał, że program będzie kontynuowany, a celem jest podpisanie podobnych porozumień z 22 miastami poniżej. Program to pilotaż, a kwota w stosunku do potrzeb niewielka. Rządowy program wyklucza natomiast miasta powyżej. Program rządu jest pilotażowy, a z ekspertyz wynika, że to kropla w morzu potrzeb. Smog może wywołać bóle głowy, jak również intensyfikować reakcje alergiczne lub astmę. Smog w Polsce to poważny problem, który miał być częściowo zażegnany wymianą kotłów dofinansowywaną przez polski rząd. Smog daje się we znaki nie tylko w Polsce. Uruchomiony ma zostać także program powszechnej termomodernizacji budynków mieszkalnych. Pomóc ma także rządowy program termomodernizacji. W ubiegłym roku przedstawiciele tych miast zostali zaproszeni przez marszałka Senatu na spotkanie, na którym usłyszeliśmy, że rządowy program dotyczący powietrza jest opracowywany.